Modlitwa Ewangelizacja

Przybądź Duchu Święty

Napełnij serca wszystkich ludzi ogniem Twojej Miłości. Niech
wszyscy poznają I pokochają Jezusa I służą Mu jako Panu!

Powołaj do naszej Archidiecezji ludzi, którzy będą głosić Nową
Ewangelizację swoim życiem przemienionym przez Ewangelię.
Obdarz naszego Kardynała, biskupów I kapłanów, diakonów
i świeckich szafarzy mądrością i łaską; odwagą I poświęceniem,
by mogli głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżownego i
zmartwychwstałego!

Spraw, aby wszyscy, którzy pracują dla Kościoła mogli swoim
życiem przemienionym przez Chrystusa promieniować na tych,
którym służą I skutecznie prowadzić ich do Jezusa Chrystusa.

Napełnij osoby konsekrowane oraz wszystkich ludzi nową nadzieją
I zdecydowanym pragnieniem przemiany społeczeństwa przez
prowadzenie ich do spotkania z Chrystusem.
Przemień nasze społeczeństwo według Twojej Ewangelii.

Przyjdź Duchu Święty!
Wraz z Ojcem I Synem bądź uwielbiony na wieki wieków. Amen.

Used with permission from the Office for Evangelization – Archdiocese of Chicago